شماره حساب‌های مرتبط با شرکت به نام آقای علی کریمی

ارسال شماره حساب‌ها به آدرس ایمیل شما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

بانک پاسارگاد

شماره حساب: 3905.8000117784541

شماره شبا: IR180570390580011778454101

شماره کارت: 1794-3422-2910-5022

شماره حساب های هدف من